Algemene voorwaarden Ticketverkoop Shows Pivolté

 

Deze website wordt beheerd door Dansschool Kwadraat vzw, organiserende vzw van de Pivolté shows. Dansschool Kwadraat vzw verkoopt via deze website tickets die toegang verlenen tot de shows van Pivolté. Door deze website te bezoeken of te gebruiken, zoals via het plaatsen van een bestelling voor tickets, stemt u in met de voorwaarden van het online verkoopbeleid van Dansschool Kwadraat vzw, zoals dat hieronder uiteen wordt gezet. Als u niet instemt met deze voorwaarden, verzoeken wij u deze website niet te bezoeken of te gebruiken. Dansschool Kwadraat vzw behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht bij publicatie op deze website.


Prijs

De prijs voor één ticket is 24€, inclusief BTW.


Bestelling en betaling

 • Tickets voor de shows van Pivolté kunnen enkel en alleen via deze website worden aangekocht.
 • U dient zorgvuldig uw aanvraag voor tickets na te kijken op de correcte shows en het correcte aantal personen alvorens tot bestelling over te gaan. U kan hiervoor o.a. het overzicht deelname shows 2024 raadplegen. In dit verband verwijzen wij ook met nadruk naar onze annuleringsvoorwaarden hieronder.
 • Een bestelling van tickets wordt gevolgd door een onmiddellijke betaling via de website. In geval van het falen van een betaling wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd en worden er geen tickets gereserveerd.
 • U kunt enkel met bancontact betalen.
 • Na ontvangst van uw bestelling krijgt u via e-mail een bevestiging. In deze bevestigingsmail zit een samenvatting van de bestelling opgenomen. De koper is verantwoordelijk voor het invullen van een juist email-adres.
 • Tickets kunnen worden besteld zolang de voorraad strekt.
 • U kan plaatsen voor rolstoelgebruikers reserveren door het aantal rolstoelgebruikers in het daarvoor bestemde vak te vermelden. Wij garanderen steeds bijkomend één vaste plaats voor een begeleider naast de rolstoelgebruiker.


Toewijzing van plaatsen en aflevering van tickets

 • Na bevestiging van uw betaling is uw reservatie voor de tickets definitief.
 • Dansschool Kwadraat vzw behoudt zich het recht voor om eigenmachtig de plaatsen toe te wijzen. In principe worden de plaatsen toegewezen volgens chronologische volgorde van de bestellingen. Tegen het definitieve toewijzen van de plaatsen door Dansschool Kwadraat vzw is geen verhaal mogelijk.
 • Gereserveerde tickets kunnen worden afgehaald op de vestiging van Dansschool Pivolté, Oude Baan 52, 2930 Brasschaat. Dit kan enkel op de afhaalmomenten zoals bepaald op de website.
 • Niet-afgehaalde tickets worden na het laatste afhaalmoment niet langer weerhouden.
 • Dansschool Kwadraat vzw behoudt zich het recht voor om tickets te verkopen, plaatsen toe te wijzen en tickets af te leveren op een later tijdstip. Is dit het geval en is er geen tijd meer om de tickets af te leveren, dan zullen deze beschikbaar zijn aan de inkom.

 

Aansprakelijkheid
De koopovereenkomst komt tot stand tussen de koper en Dansschool Kwadraat vzw als organisator van de Pivolté shows.


Privacy
Leest u eveneens de bepalingen inzake ons privacybeleid. Deze maken integraal deel uit van deze verkoopsvoorwaarden voor de ticketverkoop.

 

Annuleringsvoorwaarden
Er is geen herroepingsrecht en u beschikt als koper niet over het recht om van de aankoop af te zien. Gereserveerde tickets kunnen dus niet geannuleerd worden.


Klachten of geschillen
Vragen, klachten of geschillen kunnen worden gemeld via onderstaand contact.


Contact
Dansschool Kwadraat vzw
Oude Baan 52
2920 Brasschaat
e-mail: dansstudiopivolte@gmail.com
O.N.N.: 0642.576.203